9 de març del 2023

Bases concurs de cartells

 1. Per prendre part al concurs, és condició indispensable que els treballs a presentarsiguin originals, inèdits i anònims. S'admet qualsevol tècnica.

2. El tema del cartell és l'orientació en qualsevol de les seves modalitats esportives.

3. El format del cartell haurà de ser vertical o apaïsat, de 42 x 29,7 cm (DIN-A3), sobre un suport de paper o cartró. Hi haurà de figurar la inscripció: 11a CURSA D'ORIENTACIÓ LLÚÍS BARRERA – Diumenge 4 de juny – Plaça Milà i Fontanals.
En el cas que hi figurin altres inscripcions, aquestes no podran tapar, distorsionar ni predominar sobre la que és obligatòria.

4. L'autor/a haurà de tenir present que caldrà deixar una franja buida per imprimir-hi els logotips dels patrocinadors.

5. El termini de presentació dels treballs acabarà a les 20 h del dia 26 d'abril de 2023. Cal presentar els treballs identificats amb l'autor i la categoria a la que es presenten al darrere. Les obres es lliuraran a Cal Noi Noi (Plaça Milà i Fontanals, 3. 08720 Vilafranca del Penedès).

6. Només s'acceptarà un treball per autor/a.

7. El Jurat qualificador procedirà a la selecció d'un màxim de sis cartells finalistes per a cada categoria.

8. El cartell guanyador de cada categoria es donarà a conèixer públicament al maig, en el transcurs de la roda de premsa que es durà a terme per informar de l'11a Cursa d'Orientació Lluís Barrera. En el mateix acte es lliuraran els premis als autors dels treballs premiats en cada categoria.

9. S'estableixen dues categories:
    - Categoria A: estudiants d'educació secundària
    - Categoria B: estudiants d'educació primària

10. Els treballs premiats quedaran en propietat exclusiva de Xicots de Vilafranca i Esportiu Penedès, que es reserven tots els drets de publicació, difusió i, en el seu cas, venda. L'autor/a renunciarà a fer qualsevol ús de l'obra guanyadora.

10. Els treballs premiats quedaran en propietat exclusiva de Xicots de Vilafranca i Esportiu Penedès, que es reserven tots els drets de publicació, difusió i, en el seu cas, venda. L'autor/a renunciarà a fer qualsevol ús de l'obra guanyadora.

11. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d'aquestes bases i l'autorització a l'organització per a la reproducció d'aquestes obres. Els autors i les autores es responsabilitzaran que no existeixin drets de tercers i de tota reclamació per drets d'imatge. En aquest sentit, l'autor/a guanyador/a del primer premi de cada categoria cedeix de forma voluntària i gratuïta a Xicots de Vilafranca i Esportiu Penedès els drets d'explotació de l'obra presentada i premiada (dret de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i publicació en col·leccions escollides o completes). Aquesta cessió en exclusiva permet a Xicots de Vilafranca i Esportiu Penedès explotar l'obra, amb exclusió d'altres persones -inclosa la persona premiada-, i atorgar autoritzacions no exclusives a tercers.

12. L'autor/a del cartell guanyador de cada categoria es compromet a realitzar tots els tràmits i els documents necessaris, perquè, si així es considera convenient per part de Xicots de Vilafranca i/o Esportiu Penedès, l'obra i la cessió gratuïta i en exclusiva de la base 12 siguin inscrites en el Registre de la Propietat Intel·lectual, en el seu dipòsit legal i, en general, en qualsevol altre requisit per la deguda explotació.

13. Els treballs seleccionats quedaran en dipòsit a Cal Noi Noi.

14. Els treballs no seleccionats pel Jurat qualificador es podran recollir a Cal Noi Noi (Plaça Milà i Fontanals, 3. 08720 Vilafranca del Penedès) del 22 al 26 de maig de 2023. Passat aquest termini, no s'admetrà cap reclamació.

15. Xicots de Vilafranca i Esportiu Penedès es reserven el dret d'exhibició i publicació de les obres premiades. L'organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases, sense dret a cap tipus de reclamació sobre cap decisió.

16. Per qualsevol dubte o qüestió relativa al concurs, podeu contactar amb l'organització enviant un correu electrònic a l'adreça concurscartelllluisbarrera@gmail.com.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada