REGLAMENT

Aquí teniu un extracte del reglament de competició, que es pot consultar complert a la pagina web de la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya

1. L'orientació esportiva té com a principi fonamental l'honestedat.

2. La competició d'orientació es realitza en silenci. Els orientadors no poden intercanviar-se cap mena d'informació durant la cursa.

3. No es pot realitzar una part o el total del recorregut en col·laboració d'un o més orientadors.

4. No es pot aprofitar d'un altre orientador amb un major nivell tècnic, seguint-lo al llarg de la cursa.

5. L'orientador ha de respectar a tercers, així com la propietat d'altri, els conreus, les zones de repoblació forestal i tot el material de competició.

6. Tots els participants cal que respectin també, els drets dels competidors de les altres categories.

7. Els orientadors de la categoria de No Iniciats (NI) hauran de deixar passar als orientadors de les altres categories.

8. El jutges de la prova tenen el dret de verificar la tarja de control en tot moment.

9. El recorregut s'ha de cobrir seguint l'ordre oficial dels controls.

10. Si un competidor perd la targeta de control, l'estripa o la manipula, no passa tots els controls o no els visita en l'ordre establert, serà desqualificat.

11. L'orientador que no finalitzi la competició té l'obligació de comunicar-ho al control d'arribada.

12. La zona de competició està prohibida als corredors fora de cursa, així com als acompanyants.

13. Els competidors estan obligats a tenir cura i preservar el medi natural on es desenvolupa la competició.

14. L'assistència és obligatòria en cas d'accident d'un corredor.

15. El participant en una competició accepta el reglament de les curses d'orientació i participa, exclusivament, sota la seva responsabilitat.

16. Qualsevol infracció d'aquest codi d'ètica esportiva pot ser motiu de desqualificació.

17. L’organització no es fa responsable dels danys que es puguin fer els corredors o que aquests puguin ocasionar a tercers.