3 de juny del 2011

Simbologia de la Targeta de Descripció

Per localitzar el control, la informació més important és la que ens dona el mapa, però a l’orientador també se li lliura una TARGETA DE DESCRIPCIÓ amb informació detallada de la ubicació exacta de la FITA a cada PUNT DE CONTROL. Segons les regles d’aquest esport la simbologia utilitzada és la següent:

La targeta proporciona informació molt detallada per poder localitzar el control un cop hem arribat al lloc indicat en el mapa. En la part superior tenim informació sobre la categoria, distancia en línia recta entre controls y desnivell ideal. En la part inferior ens indica la distància entre l’últim punt de control i la meta. Cada apartat té el seu significat. Així, a l’apartat A s’especifica l’ordre dels controls, tal i com es veuen en el mapa. A l’apartat B s’especifica el número propi del control. En l’apartat C ens indiquen quin dels elements característics és el que ens interessa.

C. Quin dels elements

En l’apartat D s’informa de les característiques del terreny. Com són molts els símbols agrupats en aquest apartat, els dividirem en diferents subapartats.
D.1. Formes del terreny

D.2. Roques y pedres

D.3. Elements amb aigua


D.4. Vegetació

D.5. Elements construïts 

D.6. Altres elements 

L’apartat E ens ofereix més detalls sobre l’element.

E. Detalls complementaris

L’apartat F ens dona una idea de les dimensions de l’element. Les dimensions poden ser l’altura o l’amplada.
F. Dimensions 

L’apartat G ens aporta informació sobre la posició del control respecte l’element.
G. Situació del control

Finalment, l’apartat H ens ofereix altres informacions que poden ser útils l’orientador.
H. Altres informacions
Exemples
Aquí tenim la descripció del quart control de la targeta que mostrem a l’inici, el número que té físicament fixat al suport que ens trobarem en la fita és el 38, si en l’apartat C tenim informació significa que a prop de l’element que hem de trobar hi ha d’altres iguals, en aquest cas l’element en qüestió és el del centre, l’apartat D indica que es tracta d’un forat, si en la casella E no ens especifica res indica que no hi ha cap característica peculiar, l’apartat F senyala que el forat té unes dimensions en horitzontal de 2 per 2 metres, el G ens diu que el control està en el costat exterior sud-oest del forat. Fàcil, no?
Aquí teniu un altre exemple; direm clarament de què es tracta però sense donar tantes facilitats, a veure què tal:
El setè control, el número 50, està situat en la intersecció d’un canal y una carretera, allà tindrem una persona de control, avituallament y primers auxilis. En aquest exemple hem vist que si en la casella E tenim un símbol d’unió o encreuament, i els elements que "es toquen" son diferents, la casella F es destina a definir el segon element.Aquest document és una traducció al català de la web:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada